Вернуться на новости
Licenční smlouva
MediaGet Podmínky služby
 
Následující Podmínky služby MediaGet jsou právní smlouva mezi vámi jako jednotlivého účastníka, zákazník, člen nebo uživatel ve věku 18 let, nebo "uživatel" v případě hromadného použití a MediaGet, týkající se používání MediaGet.
 
Přečtěte si prosím pozorně následující Podmínky služby. Pokud se zaregistrujete, přístup, prohlížení, stahování, nebo pomocí MediaGet (včetně aplikace MediaGet), potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a souhlasili s poskytnutím těchto podmínek, včetně jakýchkoli dalších pravidel a následné změny. Pokud si nepřejete, souhlasíte s těmito podmínkami, prosím, přestat používat MediaGet.
 
1.Pravo použít.
 
MediaGet není k dispozici osobám mladším 18 let, stejně jako jednotlivci, nejprve oddělit od použití nebo obdržel oficiální odmítnutí používat MediaGet. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím s tím, (a)" nebo stahování, instalaci nebo používání MediaGet jakýmkoliv způsobem, potvrzujete, že jste starší 18 let předtím, než byli propuštěni, nebo byly zamítnuty oficiálně v provozu MediaGet.
 
Minimální požadavky na systém pro zobrazení obsahu stahovat tyto MediaGet:
 
Operační systém: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista nebo Microsoft Windows 7.
 
Software: Windows Media Player 10 nebo vyšší.
 
Specifikace: procesor - 1 GHz, 256 MB RAM, DirectX 9.0 a odpovídající obrazu a zvuku.
 
2. Zákon autorských práv v digitálním věku.
 
To jsou pravidla, kterými se řídí postup reakci na tvrzení o údajném porušení autorských práv MediaGet, což odpovídá "zákon o ochraně autorského práva v digitálním věku." MediaGet dostane právo pozastavit bez předchozího upozornění uživatele přístup k jakékoliv platformě MediaGet, pokud je uživatel uznává MediaGet "re-pachatele." Také MediaGet nepoužívat některá technická opatření používaných autorských práv k ochraně jejich materiálů.
Licence pro platformu MediaGet.
 
3.1. Udělení licence ke stažení.
 
Souhlasíte s tím, za podmínek stanovených v podmínkách pro poskytování služeb, které MediaGet tímto uděluje osobní, omezenou, nevýhradní, nepřenosnou, bezplatnou licenci na používání zničili MediaGet download internetového obsahu.
 
3.2. Vyhrazení práv.
 
MediaGet si vyhrazuje veškerá práva převedena nepřímo s podmínkami služby.
 
3.3. Provozní platformy.
 
Chcete-li zlepšit kvalitu vámi a ostatními uživateli a efektivnější distribuci obsahu v době, kdy jste online, můžete přenášet aplikace MediaGet obsah z vašeho počítače dalším uživatelům MediaGet, který požaduje stávající obsah. Můžete měnit nastavení, které jsou zodpovědné za takový převod MediaGet obsahu žádosti, více informací naleznete zde.
MediaGet využívá komerčně přiměřené prostředky, aby se zabránilo možnosti využívání nebo zásahy do systému a síťových prostředků.
Tímto potvrzujete a souhlasíte s tím stahování obsahu, jak bylo popsáno výše, a nevadí, když MediaGet bude posílat příkazy do počítače za účelem poskytování obsahu na jiné koncové uživatele aplikace.
Také jste se povolit uplatňování využít procesoru a šířku pásma MediaGet počítače pro sdílení nebo přenášení obsahu od uživatele k uživateli přes MediaGet (včetně aplikace MediaGet), s cílem usnadnit fungování MediaGet.
 
3.4. Ovládání a používání počítače.
 
Potvrzujete a zaručujete, MediaGet, že vlastníte počítač, na kterém má být aplikace nainstalována MediaGet, nebo že máte zákonné právo kontrolovat použití počítače.
Souhlasíte s tím, aby zajistily, že jakékoli jiné osoby, které povolují použití jakékoliv části MediaGet, budou vázáni těmito podmínkami služby. Je nutné odstranit všechny kopie žádosti MediaGet Pokud budete prodávat tento počítač, nebo pokud je vaše zákonné právo na kontrolu použití počítače přes.
 
4. Na platformě MediaGet, souhlasíte:
 
4.1. Nepoužívejte k jiným účelům MediaGet kromě distribuce nebo přijetí původního licencovaného obsahu, respektive, nebo přístup ke službám, které nabízí MediaGet;
 
4.2. Pronajímat, půjčovat, prodávat nebo dále prodávat, distribuovat nebo jinak převádět licenci před tímto nebo jakýkoliv obsah (jak je definována v odstavci 4.12 níže);
 
4.3. Neodstraňujte pokyny nebo údaje týkající se autorských práv nebo jiná vlastnická práva MediaGet a obsahu třetích stran;
 
4.4. Neukládají, nemají reklamu, nedělají nabídky, nebo se zasíláním reklamních sdělení nebo spam ostatním uživatelům MediaGet. Toto pravidlo se vztahuje ale není omezeno pouze na rušivé reklamy, šíření reklamy, hromadnou korespondenci reklamní, informační sdělení, žádosti o dary, a takové informace nebo šetření;
 
4.5. Nepoužívejte MediaGet pro nelegální účely nebo při porušení jakéhokoliv druhu mohou být místní, regionální, federální, národní nebo mezinárodní zákon, včetně, bez omezení, zákony týkající se duševního vlastnictví a jiná majetková práva, soukromí a důvěrnosti informací;
 
4.6. Neobviňuj, nesledují, ne zneužívání, vyhrožování nebo přijímat opatření proti nepoctivým uživatelům MediaGet, nebo shromažďovat, nebo se snaží sbírat osobní informace o uživatelích a MediaGet třetích osob bez jejich souhlasu, nebo používat obsah produkoval MediaGet, v některých nebo ke komerčním účelům. Chápeš, že obsah poskytované MediaGet, je určena pouze pro osobní a nekomerční použití;
 
4.7. Nepoužívejte MediaGet, pokud jste mladší 18 let;
 
4.8. Neodstraní, bránit, a ne přestat, nepoškozují ani jinak zaveden do složky MediaGet, bezpečnost, součásti, které brání nebo omezují využití nebo šíření jakéhokoli obsahu dostupného přes MediaGet, nebo součásti, které ukládají omezení pro používání MediaGet;
4.9. Žádná změna v opačném směru, a to zpětně, ne rozdělit nebo jiným způsobem se snaží najít zdrojový kód MediaGet nebo jakékoli jeho části, pokud a do té míry, pokud je tato činnost zakázána rozhodným právem bez ohledu na toto omezení ;
 
4.10. Neužívejte žádné kroky, které by narušilo náš systém s omezeným přístupem a komentář (zobrazení, import a export informací z MediaGet nebo negativní účinky nebo použití systémů pro omezení přístupu a komentář);
 
4.11. Nemají vliv na cenu každé položky a nejsou v rozporu s označování cen ostatních Členů.
 
4.12. Neužívejte žádné akce, které mají nebo by mohly poskytnout (dle svého uvážení MediaGet) nepřiměřeně velké zatížení infrastruktury MediaGet.
 
4.13. Nenaruší nebo se pokoušet zasahovat do potřebné vnitřní práce MediaGet nebo jiné opatření přijatá MediaGet;
 
4.14. Nepoužívejte obejít HTTP hlaviček blokovat robotů nebo jiných prostředků, které mohou být použity MediaGet k ochraně proti neoprávněnému přístupu k MediaGet;
 
5. Učty
 
Chcete-li používat některé komponenty MediaGet, můžete být požádáni o vytvoření účtu s žádostí požádat o její heslo. Nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti vašeho účtu a heslo k ní, stejně jako pro omezení přístupu k počítači, souhlasíte s tím, aby převzaly odpovědnost za všechny kroky v rámci svého účtu a heslo.
Souhlasíte s tím, že informace, které poskytnete při registraci na MediaGet a v dalších případech budou pravdivé, správné, aktuální a úplné. Také souhlasíte s tím, že tyto informace jsou stále aktuální, jak je shodná s dobou.
Jestli máte důvod se domnívat, že váš účet již nemá odpovídající úroveň bezpečnosti (např. v případě ztráty, odcizení nebo neoprávněnému sdělování nebo používání vašeho účtu, heslo nebo číslo debetní, kreditní nebo platební karty, pokud jsou k dispozici v případě ), souhlasíte s tím, aby okamžitě informovat MediaGet. Můžete být odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku MediaGet nebo jiné neoprávněné použití svého účtu MediaGet.
 
6. Třetí strany, produktů a služeb, odkazy.
 
MediaGet může obsahovat odkazy na další zdroje na webu (vyhledávače). MediaGet nenese zodpovědnost za informace, materiály, výrobky nebo služby, nebo k dispozici na webových stránkách jako zdroj.
Také vaše korespondence nebo obchodní jednání, nebo účast na propagačních akcích inzerentů najít na síti nebo přes MediaGet to je zcela pod vaší zodpovědností a vztahuje se pouze na vás a tak inzerentů.
Přístup a používání těchto stránek, zdroje, včetně informací, materiálů, výrobků a poskytovaných služeb, nebo dostupné prostřednictvím těchto stránek je výhradně na vlastní nebezpečí.
 
7. Podmínky pro ukončení služby.
 
Souhlasíte s tím, že MediaGet, podle svého vlastního uvážení, bez vysvětlení, bez pokuty vzyskivaniya, může ukončit jakýkoli účet (i jeho části), který patří do vás nebo vaše užívání MediaGet MediaGet a odstranit a zablokovat všechny nebo některé části vašeho účtu, uživatelské profily, a žádné usnesení ke stažení na jakékoliv vremya.7. Podmínky pro ukončení služby.
MediaGet také může, podle vlastního uvážení a kdykoliv ukončit poskytování přístupu k MediaGet, nebo jejich částí, s nebo bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že ukončení vašeho přístupu k MediaGet nebo na váš účet, nebo jeho část lze provést bez předchozího upozornění a souhlasíte s tím, že MediaGet nebude odpovědnost vůči vám nebo třetí straně za ukončení této služeb. Další informace o jakékoli činnosti, potenciálně podvodné, nezákonné nebo urážlivé být odkazoval se na vymáhání práva. Taková opatření na ochranu práv jsou kromě jiných opatření, která lze použít MediaGet v boji za dodržování zásad právního státu a spravedlnosti.
01.03.2013
Přihlásit se na nové tiskové zprávy: