Повернутися до новин
Ліцензійна угода

Про використання програмного забезпечення MediaGet

Ця Ліцензійна угода про використання програмного забезпечення MediaGet (далі – Угода) — це публічна оферта компанії MediaGet (далі – Адміністрація) в адресу будь-якої фізичної особи, згідно з умовами цієї Угоди.

Терміни, що використовуються у цій Угоді мають такі значення, якщо інше прямо не визначено далі за текстом:

Сайт – інтернет-сайти, що розміщені на доменах mediaget.com, media-get.com, media-get.ru, mediaget.eu, mediaget.cn.com, а також інших доменах, що входять у вищезазначені домени.

Програмне забезпечення MediaGet (далі – Програма) – програмне забезпечення, що розміщене на Сайті, належить Адміністрації, яке призначено для завантаження та перегляду файлів на персональних комп'ютерах Користувачів.

Програма містить у собі Менеджер завантажень і Медіа плеєр (далі – Сервіси), а також усі програми для ЕОМ, що входять у їх вміст або що використовуються разом з ними, а також усі наступні їх оновлення і модифікації, призначені для використання на персональних комп'ютерах.

У Програмі також використовуються частини програмного коду інших розробників, а саме: VLC media player, WebKit, що поширюються у відповідності з ліцензіями GNU GPL 2, LGPLv2 / BSD-style.

Користувач — фізична особа, яка уклала цю Угоду з Адміністрацією у порядку, встановленого в розділі 1 цієї Угоди.

Пристрій — персональний комп'ютер Користувача.

1. Акцепт Угоди

1.1. Ця Угода набуває чинності з моменту натиснення Користувачем кнопки «Погоджуюся», розміщеної під текстом цієї Угоди, й діє увесь час використання Користувачем Програми.

1.2. Факт натиснення кнопки «Погоджуюся» також означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цієї Угоди.

1.3. Користувач, що встановлює Програму,  підтверджує, що він є повнолітнім і дієздатним у відповідності з чинним законодавством Російської Федерації. Користувач приймає на себе зобов'язання самостійно обмежити використання Програми неповнолітніми або недієздатними особами, які отримали доступ до комп'ютера Користувача з установленою на нього Програмою. Якщо Користувач допускає використання Програми неповнолітніми та недієздатними особами, то Користувач приймає на себе всю відповідальність за здійснені дії, отриману інформацію та інші наслідки використання Програми неповнолітніми або недієздатними особами.

2. Предмет Угоди

2.1. У відповідність з умовами цієї Угоди Користувачеві надається проста невиключна ліцензія на використання Програми в особистих некомерційних цілях на безоплатній основі.

2.2. Жодні інші права на Програму, крім безпосередньо зазначених у цій Угоді, не надаються Користувачеві. Усі виняткові права на Програму та її Сервіси належать Адміністрації.

3. Права Адміністрації

3.1. Усі виняткові майнові права на Програму, а також усі наступні її оновлення та модифікації, належать Адміністрації.

3.2. Будь-яка персональна інформація, що розміщується Користувачем на Сайті (включаючи форуми, чати), або інформація, що адресується Користувачем Адміністрації, може бути використана Адміністрацією у відповідності з Політикою Конфіденційності. Адміністрація має право здійснювати зберігання зазначеної інформації протягом терміну, який визначається Адміністрацією.

3.3. Адміністрація має право без попереднього повідомлення і пояснення причин своїх дій вилучати публікації Користувача і (або) призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якого з Сервісів Програми, якщо виявить, що на його думку, Користувач становить загрозу для Програми та (або) її користувачів.

3.4. Адміністрація має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Програми, а також рекламувати власну діяльність та послуги.

4. Права Користувача

4.1. Користувач має право відтворювати Програму виключно в особистих некомерційних цілях, за умови збереження у незмінному вигляді комбінації, складу та змісту Програми, на будь-яких Пристроях.

4.2. Користувач має право використовувати Програму за прямим функціональним призначенням на необмеженій кількості Пристроїв відповідно до умов цієї Угоди.

5. Автоматичні оновлення

5.1. Періодично Програма може автоматично взаємодіяти з програмно-апаратними засобами Адміністрації для перевірки наявності оновлень Програми, як то: модифікацій, додаткових модулів (далі «Оновлення»).

5.2. Установлюючи Програму, Користувач погоджується на можливість здійснення запитів, а також отримання і встановлення оновлень в автоматичному режимі.

6. Обмеження використання Програми

6.1. Початок використання Користувачем Програми згідно з розділом 1 цієї Угоди означає, що Користувач приймає усі умови цієї Угоди в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень з його боку. Використання Програми на інших умовах не допускається.

6.2. Користувач не має права самостійно і/або із залученням третіх осіб:

- відтворювати і розповсюджувати Програму, як у комерційних, так і в некомерційних цілях без письмової згоди Адміністрації;

- розкривати технологію, емулювати, створювати нові версії, змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати і проводити інші дії з вихідним кодом Програми;

- використовувати бази даних, що входять до складу Програми;

- вилучати або будь-яким способом змінювати товарні знаки і повідомлення про авторські і будь-які інші права, включені в Програму.

7. Відповідальність сторін

7.1. Користувач прямо погоджується з тим, що використовує Програму на свій власний страх і ризик. Ініціаторами отримання та передавання інформації і/або матеріалів за допомогою Програми є виключно Користувачі.

7.2. Програма не є сховищем файлів чи FTP-сервером і не містить у собі електронні версії інформації і/або матеріалів, що передаються Користувачами. Програма здійснює тільки перемикання запитів Пристроїв Користувачів один до одного.

7.3. Програма містить розділ «Каталог», у який автоматично входять найпопулярніші в Користувачів матеріали і/або інформація. Адміністрація не контролює вміст вищезазначеного розділу Програми.

7.4. Користувач погоджується з тим, що за допомогою Програми можна отримати доступ до матеріалів і/або інформації, що неправомірно розміщені в мережі Інтернет і порушує інтелектуальні права третіх осіб. Вміст і правомірність розміщення цих матеріалів і/або інформації не можуть бути проконтрольовані Адміністрацією, тому остання не несе відповідальності:

- За вміст інформації і/або матеріалів, отриманих Користувачем за допомогою Програми, їх можливу невідповідність чинному законодавству або образливий характер;

- За наслідки застосування, використання або невикористання Користувачем отриманої інформації і/або матеріалів;

- За можливу невідповідність результатів, отриманих за допомогою Програми, очікуванням Користувача;

- За будь-які пошкодження обладнання або програмного забезпечення Користувача, які виникли в результаті отримання інформації/матеріалів за допомогою Програми;

- За наслідки, які може спричинити поширення нелегального або неліцензійного програмного забезпечення та аудіо-/відеопродукції, а також інших матеріалів або даних, що порушують інтелектуальні права третіх осіб.

7.5. Адміністрація не несе відповідальності за порушення Користувачем цієї Угоди і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших Користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем Угоди, змінювати (модерувати) або вилучати будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені даними Угодою, призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з Сервісів Програми в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією.

7.6. Адміністрація не несе відповідальності за тимчасові збої і перериви в роботі Програми і викликані ними втрату інформації, не несе відповідальності за будь-який збиток Пристрою Користувача або програмному забезпеченню, викликаний або пов'язаний із завантаженням матеріалів за допомогою Програми.

7.7. Усі інформаційні і/або рекламні матеріали, що розміщуються у Програмі, надані третіми особами. Адміністрація не несе відповідальності за достовірність інформаційних і/або рекламних матеріалів третіх осіб, доступність їх інтернет-сайтів та їх вміст, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням інформації і/або реклами, а також інтернет-сайтів третіх осіб.

7.8. За жодних обставин Адміністрація не несе перед Користувачем, або третіми особами відповідальності за шкоду, збитки чи витрати, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання Програми, включаючи втрачену вигоду або недоотриманий прибуток.

7.9. У обов'язки Адміністрації НЕ ВХОДИТЬ контроль легальності чи нелегальності інформації і/або матеріалів, що передається Користувачами, визначення прав власності або законності передання, прийому чи використання цієї інформації і/або матеріалів.

7.10. Програма надається Користувачам за принципом «як є» («as is») без гарантій будь-якого роду, як прямих, так і непрямих.

8. Врегулювання суперечок

8.1. Будь-які заяви Користувачів з питань, пов'язаних з Програмою, приймаються Адміністрацією в електронному вигляді (за адресою: lawyer@mediaget.com із зазначенням ідентифікаційних даних Користувача) у термін не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту виникнення обставин, на які Користувач посилається у такій заяві. Адміністрація має право вступати в листування з Користувачем з метою уточнення заяви Користувача. Неотримання відповіді на свій запит протягом трьох днів Адміністрація має право розцінити як відкликання заяви.

8.2. При виникненні суперечок між Користувачем і Адміністрацією застосовується обов'язковий досудовий (претензійний) порядок розв'язання суперечки, що передбачає спрямування Користувачем претензії у письмовій формі на поштову адресу Адміністрації. Претензія в обов'язковому порядку повинна містити ідентифікаційні дані Користувача, вказівка ​​на момент виникнення підстави для претензії і обґрунтування претензії.

8.3. При недосягненні Сторонами згоди у процесі досудового (претензійного) порядку врегулювання суперечки (якщо протягом 30 календарних днів з моменту отримання Адміністрацією претензії Користувача письмово сторони не прийшли до угоди), вирішення суперечки здійснюється у суді загальної юрисдикції за місцем знаходження Адміністрації.

8.4. Користувач погоджується з тим, що всі можливі суперечки з приводу використання Програми та пов'язані з цією Угодою вирішуватимуться згідно з чинним законодавством РФ.

8.5. Користувач погоджується з тим, що норми закону «Про захист прав споживачів» не можуть бути застосовні до цієї Угоди, оскільки Адміністрація не надає Користувачеві відшкодувальних послуг.

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Адміністрація звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цією Угодою, якщо таке невиконання з'явиться наслідком дії обставин непереборної сили («Форс-мажор»), тобто надзвичайних і невідворотних Сторонами за даних умов обставин, у тому числі:

9.1.1 Масових заворушень;

9.1.2. Заборонних дій влади;

9.1.3. Стихійних лих, пожеж, катастроф та інших подій природного або техногенного характеру;

9.1.4. Перебоїв в електроживленні;

9.1.5. Глобальних перебоїв у роботі російських і міжнародних сегментів мережі Інтернет;

9.1.6. Збоїв систем маршрутизації;

9.1.7. Збоїв у розподіленої системі доменних імен;

9.1.8. Збоїв, викликаних хакерськими і DDoS-атаками, а також іншими протиправними діями третіх осіб.

9.2. Адміністратор зобов'язаний, у тому випадку, якщо це технічно можливо, електронною поштою та (або) шляхом публікації на головній сторінці Сайту повідомити Користувача про наявність форс-мажорних обставин протягом 7 (семи) днів після моменту їх настання.

9.3. Якщо настання відповідних форс-мажорних обставин безпосередньо вплинуло на виконання Адміністратором зобов'язань у термін, встановлений у цій Угоді, цей термін відповідно продовжується на час дії відповідних обставин.

9.4. Якщо неможливість виконання зобов'язань за цією Угодою буде тривати понад 3 (трьох) місяців, ця Угода вважається розірваним без відшкодування збитків.

10. Прикінцеві положення

10.1. Ця Угода діє з моменту її акцепту Користувачем згідно п. 1.1 до моменту розірвання відповідно до умов, установлених в Угоді.

10.2. Ця Угода є офіційним документом Адміністрації. Чинна редакція Угоди розміщена на Сайті і доступна в мережі Інтернет за адресою: http://mediaget.com/license.

10.3. Текст Угоди (у тому числі будь-яка з її частин) може бути змінена Адміністрацією без попереднього повідомлення Користувачів. Нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

10.4. Користувач самостійно несе тягар перевірки наявності змін цієї Угоди та іншої інформації, пов'язаної з Програмою, на Сайті.

10.5. У разі суперечності між редакціями Угоди, що існував на момент встановлення Програми Користувачем, і останньою редакцією Угоди, розміщеної на Сайті, пріоритет має редакція Угоди, розміщена на Сайті.

ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПРОГРАМИ АДМІНІСТРАЦІЯ НАПОЛЕГЛИВО РЕКОМЕНДУЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ ЛІЦЕНЗІЙНЕ, У ТОМУ ЧИСЛІ АНТИВІРУСНЕ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

КОРИСТУВАЧ, ЩО НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ, ЩО НЕ БАЖАЄ І/АБО НЕ МАЄ МОЖЛИВОСТІ ПРИЙНЯТИ ЙОГО, ПОВИНЕН НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ, АБО, ЯКЩО ПРОГРАМУ БУЛО ВСТАНОВЛЕНО РАНІШЕ, НЕГАЙНО ВИЛУЧИТИ ПРОГРАМУ ЗІ СВОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП'ЮТЕРА.

09.02.2017
Підписатися на нові прес-релізи: